Về website Vietmec

Chính sách quảng cáo và tài trợ

Tập đoàn Y dược Vietmec Group đã xây dựng chính sách quảng cáo và tài trợ dưới các quy định nghiêm ngặt nhằm duy trì sứ mệnh cung cấp thông tin sức khỏe hữu ích, đáng tin cậy đến cho công chúng.

Vì thế chúng tôi chỉ chấp nhận quảng cáo và tài trợ theo các quy định, hướng dẫn nghiêm ngặt đã được xác định trong nội dung này.

1. Tiêu chí quảng cáo và tài trợ

 • Chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ quảng cáo nào mà Vietmec Group cho rằng không phù hợp với sứ mệnh của Tập đoàn. Sự xuất hiện của một quảng cáo trên trang web hoặc trong một bản tin của chúng tôi không ngụ ý việc chúng tôi chứng nhận công ty hoặc sản phẩm được quảng cáo.
 • Nhà quảng cáo và nhà tài trợ không được phép đưa ra những tuyên bố về sức khỏe khi chưa được xác minh hoặc ngụ ý rằng Vietmec Group đã chứng nhận một sản phẩm. Nhà quảng cáo và tài trợ có thể yêu cầu gửi tài liệu chứng thực để chứng minh những tuyên bố đó.
 • Quảng cáo, biểu tượng quảng cáo và logo công ty phải được hiển thị một cách rõ ràng để cho thấy chúng không phải là một phần của nội dung trang web Vietmec Group.
 • Vietmec Group giữ quyền phê duyệt cuối cùng cho tất cả các thông điệp, biểu ngữ và bản sao quảng cáo và sản phẩm liên quan trực tiếp hoặc kề cạnh với nội dung. Điều này bao gồm xác minh nội dung quảng cáo và vị trí trước khi được xuất hiện trên trang web.
 • Quảng cáo có thể được đặt cạnh các nội dung liên quan đến quảng cáo hoặc lựa chọn mục tiêu đối tượng người dùng bằng cách sử dụng dữ liệu không cá nhân.
 • Nhà tài trợ và nhà quảng cáo không được thu thập bất kỳ thông tin cá nhân xác định nào từ người truy cập trang web thông tin sức khỏe của Vietmec Group trong thời gian họ truy cập trang web.
 • Chúng tôi duy trì một sự phân biệt rõ ràng giữa nội dung quảng cáo và nội dung biên tập. Nội dung biên tập của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các nội dung quảng cáo hay tài trợ. Vietmec Group sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung quảng cáo hay được tài trợ trên Vietmec Group được tách bạch và dễ dàng nhận diện. Tất cả nội dung quảng cáo trên trang web thông tin sức khỏe của Vietmec Group hoặc trong một bản tin bất kỳ của chúng tôi đều được ghi rõ là quảng cáo. Các khu vực được tài trợ trên trang web được ghi nhận như vậy và các tổ chức tài trợ được xác định.
 • Một lượt bấm vào quảng cáo có thể chỉ đưa người dùng cuối đến trang tin của nhà quảng cáo bên thứ ba hoặc đến những nội dung liên quan được tài trợ trên Vietmec Group.
 • Vietmec Group độc quyền về việc xác định cách thức các kết quả tìm kiếm của những thông tin cụ thể bằng từ khóa và chủ đề được hiển thị trên những tài sản của Vietmec Group dựa trên những kết quả tìm kiếm được chuyển giao.
 • Quảng cáo trên những tài sản của Vietmec Group có thể liên kết trực tiếp đến trang yêu cầu đăng ký hay yêu cầu email của người dùng. Vietmec Group có toàn quyền quyết định về việc phê duyệt để chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hay gỡ bỏ quảng cáo bất cứ lúc nào trên mạng lưới của Vietmec Group vì bất cứ lý do nào và sẽ nhanh chóng đưa ra thông báo đến nhà quảng cáo về sự từ chối, sự hủy bỏ, hay sự gỡ bỏ của những quảng cáo đó kèm theo lý do giải thích cho những hủy bỏ, từ chối và gỡ bỏ này. Vietmec Group không thể đảm bảo các chương trình và những phần nội dung của khách hàng sẽ hoạt động mà không có lỗi nào trên tất cả các nền tảng, bao gồm các trang web, thiết bị di động và các ứng dụng.
 • Nhà quảng cáo có trách nhiệm tuân thủ tất cả những quy định và luật lệ trong nước và quốc tế áp dụng cho quảng cáo của mình trên mạng lưới Vietmec Group (bao gồm tất cả các yêu cầu chú giải, thuyết minh và tuyên bố theo quy định của pháp luật trong những quảng cáo này), bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế đối với quảng cáo.
 • Vietmec Group sẽ không giám sát việc tuân thủ những quy định và luật lệ này. Tuy nhiên, chúng tôi có toàn quyền xem xét tất cả các quảng cáo dựa trên việc tuân thủ các quy định và luật lệ; và nếu Vietmec Group phát hiện bất cứ vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bất cứ quy định, luật lệ hay những nguyên tắc này, chúng tôi có thể gỡ bỏ quảng cáo đó trên Vietmec Group.
 • Quảng cáo trên hệ thống của Vietmec Group không được chứa những đoạn mã, thẻ, các chương trình hỗ trợ trình duyệt web hoặc bất kỳ mã phần mềm có mục đích thu thập thông tin nào; hoặc cài đặt bất kỳ thiết bị điện tử ngoại vi, cookies hay các thiết bị thu thập thông tin nào của người dùng trên trình duyệt web của Vietmec Group, trừ khi được chúng tôi cấp phép bằng văn bản. Không được thu thập thông tin định tính cá nhân nào của người dùng của Vietmec Group mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi và sự cho phép của người dùng. Không được thu thập những thông tin không mang tính định tính cá nhân có liên quan đến thông tin định tính cá nhân của người dùng của chúng tôi mà không được chúng tôi cấp phép bằng văn bản.

2. Nội dung quảng cáo và tài trợ trên Vietmec Group

Tập đoàn Y dược Vietmec Group cung cấp một loạt các cơ hội quảng cáo từ banner quảng cáo đến tài trợ trên trang web hoặc trong các bản tin điện tử của chúng tôi. Những cơ hội này được tùy chỉnh để đáp ứng chiến lược nhận diện thương hiệu và ngân sách của một công ty hoặc sản phẩm cụ thể.

Doanh thu từ quảng cáo và tài trợ được sử dụng để hỗ trợ Vietmec Group và các chương trình nghiên cứu và giáo dục của Vietmec Group.

“Lưu ý: Tiêu chí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước”

Các quảng cáo có thể được chấp nhận trên dịch vụ khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Quảng cáo hình ảnh doanh nghiệp hoặc tài trợ doanh nghiệp
 • Thuốc không kê đơn được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)
 • Thuốc kê đơn được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
 • Các sản phẩm tiêu dùng liên quan đến sức khỏe
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ về thể dục
 • Sản phẩm y tế hoặc thiết bị y tế
 • Nhà thuốc (bán lẻ và trực tuyến – chỉ tuân thủ chương trình VIPPS cho trực tuyến)

Các quảng cáo bị cấm trên dịch vụ bao gồm:

 • Rượu
 • Sản phẩm thuốc lá
 • Vũ khí và vật liệu quân sự
 • Pháo hoa
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (phòng khám, bệnh viện, thủ tục y tế, kiểm tra xét nghiệm)
 • Luật pháp (bao gồm cả lỗi chuyên môn)
 • Mục tiêu dành cho người lớn
 • Cờ bạc và xổ số
 • Quảng cáo chính trị
 • Quảng cáo mục tiêu xã hội
 • Quảng cáo tôn giáo
 • Các nhãn hiệu cạnh tranh
 • Quảng cáo so sánh (không được đề cập đến tên thương hiệu cạnh tranh trong quảng cáo banner)

Các định dạng quảng cáo bị cấm trên dịch vụ bao gồm:

 • Quảng cáo pop-up và quảng cáo dạng nổi hoặc khảo sát
 • Quảng cáo có các biểu mẫu bên trong để thu thập thông tin cá nhân xác định trong khi khách truy cập trang web của Vietmec Group.

Các loại quảng cáo sau được đánh giá từng trường hợp:

 • Quảng cáo quà tặng (rút thăm trúng thưởng)

Những hướng dẫn này được thiết lập nhằm cung cấp hướng dẫn chung. Chúng không bao gồm hoặc bao gồm tất cả và có thể thay đổi theo quyết định của Vietmec Group bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ danh sách quảng cáo trả phí nào được đăng trên kết quả tìm kiếm hoặc các trang web khác của chúng tôi được xác định là “Quảng cáo bởi Google.” Chúng tôi xem xét những quảng cáo này đều đặn và sẽ gỡ bỏ bất kỳ quảng cáo nào không đáp ứng tiêu chí của chúng tôi cho nhà quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem trước tất cả các danh sách trong khu vực “Quảng cáo bởi Google”.

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android