Tiêu chuẩn: Quản lý tài chính

Phòng khám đa khoa Vietmec Group đặt ra các tiêu chuẩn về quản lý tài chính với nội dung cơ bản như sau:

  • BGĐ Vietmec Group là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ doanh thu, chi phí và doanh thu cuối cùng.
  • Các phòng ban trực thuộc đảm bảo tính đúng – đủ chi phí kinh doanh, đảm bảo phân bổ đều cho các hoạt động và kinh doanh phải có hiệu quả.
  • Các cấp quản trị của Vietmec Group sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong phạm vi của mình.

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android