Tiêu chuẩn: Thân thiện môi trường

Nhà cung cấp phải có trách nhiệm với môi trường để giảm thiểu những tác động xấu. Nhà cung cấp được khuyến khích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tránh sử dụng các nguyên liệu nguy hiểm khi có thể và tham gia vào các hoạt động tái sử dụng và tái chế.

Giấy phép môi trường

Các nhà cung cấp phải tuân thủ luật, quy định và thỏa thuận về môi trường ở từng quốc gia. Nhà cung cấp phải có giấy phép môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đánh giá rủi ro về các chất hóa học và kiểm soát thích hợp

Vietmec Group yêu cầu nhà cung cấp kiểm soát (lưu trữ, sử dụng, thải bỏ) hóa chất đúng theo quy trình và tiến hành đánh giá rủi ro đối với hóa chất.

Đặc biệt, mọi chất thải, nước thải hoặc khí thải có khả năng tác động xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường phải được quản lý, kiểm soát và xử lý phù hợp trước khi đưa ra môi trường. Vietmec Group mong rằng các nhà cung cấp sẽ nỗ lực ngăn chặn thiệt hại và ô nhiễm môi trường.

Hợp tác bảo vệ môi trường

Các nhà cung cấp cần giảm phát khí thải nhà kính, sử dụng nước, năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Ngoài ra, nhà cung cấp phải thiết lập một hệ thống đo lường và giảm thiểu phát thải CO2 theo Nghị định về khí nhà kính. 

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android